A személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó elvek | Démos trade Kft
Árukészlet elrejtése Áruválaszték
Kapcsolatok
A személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó elvek

A személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó elvek

A személyes adatok feldolgozásának és védelmének alapelvei (a továbbiakban: " alapelvek ") a Démos trade, a. s.,  alapelvei, székhelye: Škrobálkova 630/13, Kunčičky, 718 00 Ostrava, Azonosító szám: 253 97 478 („Társaság”) a személyes adatok gyűjtését és feldolgozását személyes adatkezelőként végzi. Ezek az elvek teljesítik a Társaság azon jogát és kötelezettségeit, amelyek különösen a következő általánosan kötelező erejű jogszabályokból erednek:

 1. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)  („GDPR“);

Személyes tartomány

Ezek az elvek vonatkoznak minden olyan személyre, akik meglátogatják a Társaság honlapját, a www.demos-trade.com és a demos24plus.com ( „Weboldal”), és a Társaság összes ügyfelére ( „érintettre”).

A Társaság weboldalainak használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja a jelen irányelvek szabályozásait.

A személyes adatok alatt a GDPR rendelkezéssel összhangban minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre (nem jogi személyre) vonatkozó információk értendők. Elvben tehát minden olyan információ, amely önmagában vagy más információkkal összefoglalva, egy adott személy azonosítására szolgál (" Személyes adatok").

A személyes adatok mely kategóriái kerülnek feldolgozásra

A cég kezeli az azonosítási adatokat, a kapcsolattartási adatokat, a leíró adatokat, a fizetési adatokat, a számlázási adatokat, a hozzáférési adatokat, a hozzáférési és jogosultsági adatokat, a szolgáltatás kérésére vonatkozó információkat (beleértve a cookie-kat), a raktári adatokat, a szállítási adatokat, a rendelési adatokat és az adatokat az üzleti együttműködésről.

Személyes adatok felhasználása

Személyes adatokat a Társaság a következő célból használja fel:

 1. a Társaság termékeinek és szolgáltatásainak kínálata, legyen az Weboldal keretein belül, vagy akár szabványos beszállítói / ügyfél kapcsolatok révén;
 2. a nyújtott termékek és szolgáltatások belső értékelése, valamint azok szolgáltatásának lehetséges javítása; és
 3. a Társaság jogszerű érdekeinek védelme (például weboldal biztonsága és működése, marketing vagy peres célok érdekében).

Marketing kommunikáció

Ha Ön a Társaság ügyfele, vagy beleegyezett abba, a Társaság felhasználhatja személyes adatait arra, hogy híreket küldjön a bútorok világából, különleges eseményekről és egyéb üzleti kommunikációkról. Az üzleti üzenetek küldése bármikor visszavonható, akár a webshop beállításaiban, ha korábban kapott hozzáférést, vagy egyszerűen lejelentkezve egy elküldött üzleti üzeneten keresztül vagy a lent megadott e-mail címen keresztül.

Személyes adatok továbbadása

A Társaság által az Adatalanyokról megszerzett személyes adatokat továbbítja:

 1. a Démos trade kereskedelmi csoporton belül, azaz a Társaság kapcsolt felében;

A személyes adatok védelmének eszközei

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés kockázatának megóvása és minimalizálása érdekében a Társaság szervezeti és technikai intézkedéseket fogadott el.

Ezek magukban foglalják különösen a szerverek és a Társaság weboldalának technikai biztonságát az illetéktelen hozzáférés ellen.

A személyes adatokkal kapcsolatban álló személyek a GDPR 28. cikk (3) b) bekezdésével összhangban titoktartási kötelezettség alatt állnak.

Sütik

A Társaság a Weboldalainak üzemeltetése közben úgynevezett sütiket használ, amely egy kis kiterjedésű ("Cookies") szövegfájl, amely a Társaság szerveréről kerül átküldésre az adatalany böngészőjébe / eszközére és ami a Társaság webhelyére való visszatéréskor visszaküldi a Társaság szerverére, amely lehetővé teszi a Társaság számára, hogy a weboldalak tartalmát jobban személyre szabja az egyes adatalanyok számára. Cookie-k használatával így a Társaság:

 1. az érintett múltbéli kereséseire vonatkozó információk az adatkezelő rendelkezésére állnak;
 2. tárolja az adatalany hitelesítő adatait; és
 3. a weboldal tartalmát az érintetthez igazítja.

a Társaság az alábbi típusú sütiket használja:

 1. technikai cookie-kat, amelyek lehetővé teszik az alapvető webhelyforgalmat;
 2. relációs cookie-k, amelyek szükségesek a weboldal megfelelő megjelenítéséhez, és automatikusan törlődnek, amikor az érintett elhagyja a weboldalt;
 3. állandó cookie-k, amelyek lehetővé teszik az adatalany azonosítását, annak elérését és viselkedését a weboldalon. Az állandó cookie-k alapján egy meghatározott adatalany azonosítva van, amikor újra meglátogatja a webhelyet. Az állandó cookie-kat tovább lehet használni, különösen a weboldalon az adatalanyok tevékenységének mérésére és reklámozására; és
 4. olyan hirdetési cookie-kat, amelyek lehetővé teszik az egyes adatalanyok számára az adott hirdetési rendszer egyedi cookie-jain alapuló célzott hirdetést.

Természetesen a böngészőn keresztül lehetősége van törölni vagy blokkolni a cookie-k használatát, egyszerre vagy mindenkorra. Ebben az esetben azonban valószínű, hogy a Társaság webhelyeinek egyes szolgáltatásai és funkciói nem lesznek teljesen működőképesek vagy elérhetők.

Google Analytics

A Társaság a Google Analytics szolgáltatásait használja a  weboldalon, melyet a Google LLC biztosít. A Google Analytics lehetővé teszi a Társaság számára, hogy összegyűjtse, feldolgozza és értékelje az adatokat (beleértve, de nem kizárólag, a személyes adatokat) a webhelyforgalomról.

A Google Analytics szolgáltatás olyan cookie-kat is használ, amelyek a Google LLC-szervereken vannak tárolva, és amelyekhez a Társaság nem férhet hozzá. A személyes adatok védelme a Google LLC-től: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Elérhetőségei

A személyes adatok védelmével és feldolgozásával kapcsolatos további információkért, valamint a kéréseivel kapcsolatos további információkért használja a következő e-mail címet: demos@demos-trade.com .

Az érintett jogai

Az érintettek a következő jogokkal rendelkeznek személyes adataik védelmére:

 1. a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásának joga a feldolgozás során;
 2. a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott információkhoz való hozzáférésre való jogosultság és;
 3. a helytelen személyes adatok javítására, valamint a hiányos személyes adatok pótlására;
 4. a GDPR 17. cikkében a személyes adatok törlésére vonatkozó feltételek szerinti jog;
 5. a GDPR 18. cikkének értelmében a személyes adatok feldolgozásának korlátozására vonatkozó jog;
 6. a GDPR 20. Cikkében foglalt feltételek szerint a személyes adatok beszerzésére vonatkozó, a Társaság számára strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában nyújtott személyes adatokat, valamint ezen adatok más személy részére történő átadásának jogát;
 7. a GDPR 34. cikke értelmében a személyes adatok megsértéséről való tájékoztatáshoz való jog;
 8. a GDPR 21. cikkének értelmében a személyes adatok feldolgozását kifogásoló jog; és
 9. a panasz benyújtásának jogát felügyeleti hatósághoz. Sochora 27, 170 00 Prága 7, vagy egy adatdoboz a qkbaa2n-on.